Dezbaterea "Turismul cultural sustenabil european" - Campania "Regiunea mea in Europa"

Intrebari despre U.E? Apelati serviciul central de informare EUROPE DIRECT 0080 067 891 011
Dezbaterea "Turismul cultural sustenabil european" - Campania "Regiunea mea in Europa"

Dezbaterea "Turismul cultural sustenabil european" - Campania "Regiunea mea in Europa"

Publicat la 17.07.2015

Centrul Europe Direct Nord-Est, cu susținerea organizației gazdă, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, a organizat vineri, 17 iulie 2015, cea de-a treia întâlnire sub egida campaniei ”Regiunea mea în Europa”, campanie adresată actorilor relevanți în domeniul turismului din regiunea de Nord-Est. Această întrunire a Grupului Regional de Reflecție în Turism – constituit la inițiativa Europe Direct Nord-Est – s-a axat pe dezbaterea temei ”Turismul cultural sustenabil european”, neomițând însă și alte aspecte relevante pentru dezvoltarea strategiei integrate în turism la nivelul acestui areal, precum inventarierea si prioritizarea produselor turistice relevante de sport și aventură, circuite ecumenice, gastronomice, dar și a elementelor autentice și inedite care ar putea constitui miezul unui pachet de servicii turistice specifice pentru Nord-Est.

Obiectivul final general al campaniei ”Regiunea mea în Europa” este stimularea colaborării între toate părțile interesate la nivel regional, din sectorul public și privat, în vederea creșterii standardului de calitate a produselor și serviciilor din turism, adoptarea unei perspective integrative si inovatoare asupra a ceea ce înseamnă un produs turistic, evidențierea importanței perfecționării continue a resurselor umane din industria turistică și utilizarea potențialului oferit de programele europene de finanțare a acestui domeniu. Prin intermediul acestei inițiative se urmărește crearea cadrului necesar conlucrării și strângerii relațiilor între cele șase județe ai căror reprezentanți fac parte din Grupul Regional de Reflecție în Turism.

Agenda întâlnirii a cuprins propunerea dezvoltării unui portal web dedicat centralizării evenimentelor culturale ce au loc pe parcursul unui an, în cele șase județe ale Regiunii Nord-Est, atât evenimente de tradiție, cât și ocazionale, care reprezintă atracții pentru o anumită locație și conduc la creșterea capitalului de imagine al destinației respective. Agenda culturală on-line a Regiunii Nord-Est ar fi un instrument util pentru crearea de trasee culturale, dar și pentru diversificarea activităților cuprinse într-un sejur, sporirea calității experienței turistice și prelungirea duratei de ședere pentru vizitatori.

De asemenea, în cadrul sesiunii de lucru curente, s-au propus două teme pentru posibile proiecte ce ar implica părți interesate atât din zona Neamț, cât și de la nivel regional, și anume turismul de sport și aventură, precum și selecționarea la nivelul fiecărui județ a unui set de produse tradiționale autentice, de calitate superioară, în vederea promovării mai intense în rândul turiștilor.
În cadrul ședinței, s-au punctat principalele limite cu care se confruntă domeniul turismului în zonă, și anume lipsa unei pregătiri corespunzătoare a resurselor umane, abordarea disparată a diverselor aspecte ale experienței turistice, neexploatarea turismului de nișă și, în general, inexistența unei viziuni comune, unitare și a colaborării la nivel regional.

În urma studierii diverselor exemple de bune practici în materie de marketing si dezvoltare de imagine, Grupul Regional de Reflecție în Turism și-a propus găsirea unui set de valori comune pentru județele regiunii, care să constituie firul director al unei strategii de branding la nivel regional. La final, reprezentanții autorităților publice locale din cele șase județe prezenți la întrunire au primit provocarea de a forma o echipă ce urmărește un scop comun – transformarea Regiunii de Nord-Est într-o destinație turistică prețuită la nivel european.

Alte Evenimente:

Campania de informare și dialog ”Cafe Europa”, la Săptămâna Regiunilor Inovative în Europa WIREX 2019
Campania de informare și dialog ”Cafe Europa”, la Săptămâna Regiunilor Inovative în Europa WIREX 2019
26.06.2019
În cadrul acestui amplu eveniment, Săptămâna Regiunilor Inovative în Europa WIREX 2019, CEDNE a organizat un spațiu de informare și dialog, un stand de informare și o locație d... detalii
Campania „Viitorul Europei, viitorul tău”. Eveniment VI
Campania „Viitorul Europei, viitorul tău”. Eveniment VI
24.05.2019
Europe Direct Nord-Est a organizat cel de-al șaselea eveniment din cadrul campaniei de informare „Viitorul Europei, viitorul tău - activ, implicat, dezvoltat”, vineri, 24 mai 2019. Prota... detalii
CBS Experiential Business Challenge
CBS Experiential Business Challenge
24.05.2019
Centrul Europe Direct Nord-Est, cu sprijinul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, a organizat cea de-a VII-a ediție a modulului de evenimente Școala de afaceri pentru copi... detalii
CBS Leadership Skills Training
CBS Leadership Skills Training
23.05.2019
Centrul Europe Direct Nord-Est, cu sprijinul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, a organizat ediția a VII-a a modulului de evenimente Școala de afaceri pentru copii. Acest modul a debut... detalii
Târgul Ideilor de Afaceri
Târgul Ideilor de Afaceri
22.05.2019
Centrul Europe Direct Nord-Est, cu sprijinul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, a organizat cea de-a VII-a ediție a modulului de evenimente Școala de afaceri pentru copii. Startul s-a ... detalii