Știri

Al 9-lea raport privind coeziunea arată că politica de coeziune continuă să reducă decalajele din regiunile și statele membre ale UE

Astăzi, 27 martie, Comisia a publicat cel de-al 9-lea raport privind coeziunea, care arată că politica de coeziune își îndeplinește misiunea de a reduce disparitățile economice, sociale și teritoriale din întreaga UE.

S-au făcut progrese importante pentru a reduce decalajele existente între statele membre și regiuni, consolidând piața unică a UE și garantând că UE continuă să investească în capitalul uman și în dezvoltarea durabilă. Exploatarea întregului potențial al fiecărei regiuni consolidează competitivitatea și reziliența Uniunii în ansamblu.

Stimularea creșterii economice și a ocupării forței de muncă

Politica de coeziune este un motor important al dezvoltării durabile și al creșterii economice. Pe termen lung, se preconizează că fiecare euro investit prin politica de coeziune se va tripla, până în 2043, echivalentul unei rate anuale de rentabilitate de aproximativ 4 %. Datorită acestei politici, se estimează că, până în 1.3, în UE vor fi create 2027 milioane de locuri de muncă suplimentare, cu o mare parte în sectoarele legate de tranziția verde și cea digitală. Politica de coeziune asigură, de asemenea, o propagare pozitivă a dezvoltării economice în regiuni pe piața unică a UE, datorită legăturilor comerciale și de investiții.

[…] Citiți știrea completă accesând Website-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Articole similare

Butonul înapoi la început