Știri

Drepturile omului și democrația: eforturile în vederea garantării demnității și a egalității în lume

Astăzi, 25 martie, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat prioritățile și calea de urmat în ceea ce privește drepturile omului și democrația, adoptând o comunicare comună și Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2020-2024.

De asemenea, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au înaintat Consiliului o propunere comună de a hotărî cu majoritate calificată cu privire la chestiuni care intră sub incidența planului de acțiune; acest demers reflectă importanța strategică a planului de acțiune, care vizează încurajarea unui proces decizional mai rapid și mai eficient în ceea ce privește drepturile omului și democrația.

Evoluția geopoliticii, tranziția către era digitală, degradarea mediului și schimbările climatice generează provocări importante, însă reprezintă, în același timp, oportunități de a favoriza transformări pozitive către societăți mai democratice și mai favorabile incluziunii. Propunerea de astăzi definește măsurile pe care trebuie să le ia UE și statele sale membre pentru a ține seama de noile realități și a acționa împreună, în conformitate cu valorile fundamentale ale UE.

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Josep Borrell a declarat: „Situațiile de criză, precum pandemia de coronavirus cu care ne confruntăm în prezent, reprezintă provocări deosebite la adresa exercitării și protecției efective a drepturilor omului și pun la încercare funcționarea democrațiilor noastre. În astfel de situații, Europa trebuie să-și apere valorile și interesele. Trebuie să avem curajul și ambiția de a face față provocărilor împreună. Astăzi, propunem un plan ambițios de apărare a drepturilor omului și a democrației în întreaga lume, prin utilizarea mai rapidă și mai eficace a tuturor resurselor noastre”.

Bazându-se pe realizările planurilor de acțiune anterioare, noul plan de acțiune identifică prioritățile și acțiunile-cheie pentru următorii cinci ani și vizează garantarea faptului că UE joacă un rol mai important în promovarea și apărarea drepturilor omului și a democrației la nivelul întregii sale acțiuni externe. Planul prezentat astăzi are cinci direcții de acțiune:

  • protejarea și capacitarea cetățenilor;
  • construirea unor societăți reziliente, favorabile incluziunii și democratice;
  • promovarea unui sistem mondial pentru drepturile omului și democrație;
  • valorificarea oportunităților și abordarea provocărilor asociate utilizării noilor tehnologii;
  • colaborarea în vederea obținerii de rezultate.

Informație și imagine preluate de la Reprezentanța Comisiei Europene în România

Articole similare

Butonul înapoi la început