Știri

Ajutoare de stat: Comisia aprobă modificarea hărții ajutoarelor regionale pentru România aferente perioadei 2022-2027

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o modificare a hărții privind acordarea de ajutoare regionale pentru România în perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2027, în cadrul Orientărilor revizuite privind ajutoarele de stat regionale.

La 20 decembrie 2021, Comisia a aprobat harta ajutoarelor regionale pentru România aferente perioadei 2022-2027. La 2 decembrie 2022E, Comisia a aprobat Planul teritorial pentru o tranziție justă al României, care identifică teritoriile eligibile pentru sprijin din Fondul pentru o tranziție justă. Teritoriile sunt situate în regiuni eligibile pentru ajutoare în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (așa-numitele zone „a”), care permite acordarea de ajutoare pentru sprijinirea regiunilor celor mai defavorizate.

Mai multe detalii pe site-ul Comisiei Europene

Articole similare

Butonul înapoi la început