Știri

Alfabetizare financiară: Comisia publică cadrul comun de competențele financiare pentru copii și tineri al UE/OCDE

Comisia Europeană a publicat ieri, 27 septembrie, un cadru comun de competențele financiare pentru copii și tineri al UE/OCDE

Cadrul vizează îmbunătățirea alfabetizării financiare a tinerilor, astfel încât aceștia să fie pregătiți să ia decizii financiare personale în cunoștință de cauză atât în prezent, cât și, mai ales, mai târziu în viață.

Obiectivul cadrului este de a stabili o înțelegere comună între statele membre și practicieni cu privire la competențele esențiale în materie de alfabetizare financiară de care au nevoie copiii și tinerii. Pe această bază, cadrul poate sprijini dezvoltarea politicilor de alfabetizare financiară, a programelor și a materialelor didactice de către părțile interesate publice, private și non-profit.

Comisia și OCDE se vor concentra în prezent pe încurajarea și sprijinirea utilizării cadrului de către autoritățile naționale, practicieni și alte părți interesate. Eficacitatea cadrului depinde de stabilirea unei înțelegeri comune a alfabetizării financiare în rândul diferitelor părți interesate din statele membre și de disponibilitatea acestora de a utiliza cadrul și de a contribui în mod activ la sporirea impactului politicilor și inițiativelor de alfabetizare financiară.

[…] Citiți știrea completă accesând Website-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Articole similare

Butonul înapoi la început