Știri

Analiza voluntară a UE reafirmă angajamentul său față de realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă atât pe plan intern, cât și pe plan mondial

Uniunea Europeană a prezentat Organizației Națiunilor Unite, la New York, prima sa Analiză voluntară privind punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Analiza subliniază angajamentul ferm al UE față de Agenda 2030 și față de obiectivele sale de dezvoltare durabilă (ODD). Aceasta oferă o imagine de ansamblu a modului în care acțiunile UE pe plan intern și extern contribuie la realizarea celor 17 ODD atât în cadrul UE, cât și în țările partenere din întreaga lume, făcând bilanțul progreselor înregistrate, oferind reflecții referitoare la lecțiile învățate și analizând modalitățile în care se poate promova și mai mult Agenda 2030 la nivelul UE.

Comisia Europeană pune în aplicare Agenda 2030 printr-o abordare „la nivelul întregii administrații”, integrând ODD în toate propunerile, politicile și strategiile. Începând din 2020, programele anuale de lucru ale Comisiei au plasat ODD în centrul procesului de elaborare a politicilor UE. Acestea se reflectă în special în inițiative emblematice precum Pactul verde european și NextGenerationEU. Se acordă finanțări considerabile, de exemplu prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, pentru a sprijini reformele și investițiile care contribuie concret la realizarea de progrese în ceea ce privește ODD. De asemenea, Comisia Europeană a integrat ODD în semestrul european, cadrul UE pentru coordonarea politicilor economice și bugetare.

[…] Citiți știrea completă accesând Website-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Articole similare

Butonul înapoi la început