Știri

Balcanii de Vest: UE mobilizează sprijin de urgență pentru partenerii săi în lupta împotriva COVID-19

Ca parte a răspunsului global la pandemia de COVID-19, Comisia Europeană a anunțat o sumă de până la 38 de milioane de euro sub formă de sprijin imediat pentru Balcanii de Vest, pentru a face față situației de urgență din domeniul sănătății cauzate de coronavirus, dar și realocarea sumei de 374 milioane de euro pentru a contribui la redresarea socio-economică a regiunii.

Răspuns la nevoi urgente:

La cererea partenerilor, Comisia răspunde nevoilor urgente prin sprijinirea furnizării de dispozitive medicale și echipamente, cum ar fi ventilatoarele, trusele de laborator, măștile, ochelarii, combinezoanele și costumele de siguranță. 

UE va sprijini Albania și Macedonia de Nord pentru a acoperi nevoile imediate ale sistemelor lor de sănătate publică cu până la 4 milioane de euro pentru fiecare, Bosnia și Herțegovina cu 7 milioane de euro, iar între timp Muntenegru va primi până la 3 milioane de euro, Kosovo până la 5 milioane de euro și Serbia va beneficia de până la 15 milioane de euro, fiind țara cea mai afectată până în prezent. 

Comisia include, de asemenea, Balcanii de Vest în inițiativele UE de combatere a crizei, cum ar fi sistemele comune de achiziții publice pentru echipamente individuale de protecție, și a accelerat punerea în aplicare a unui proiect cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). Acest proiect, avut în vedere inițial pentru 2021, va consolida capacitățile de a supraveghea și de a controla bolile transmisibile, va îmbunătăți capacitățile de pregătire pentru situații de urgență în materie de sănătate și va sprijini dezvoltarea sistemelor acestor tări în ceea ce privește laboratoarele de microbiologie. 

Atenuarea impactului socio-economic:

Pentru a contribui la atenuarea impactului socio-economic al coronavirusului, UE va redirecționa, de asemenea, fonduri de la Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) pentru a sprijini, pe termen scurt și mediu, eforturile de redresare a țărilor partenere din Balcanii de Vest. Acestea vor include sprijin pentru sectorul privat, creșterea protecției sociale, acordând o atenție deosebită acordată grupurilor vulnerabile,dar și consolidarea rezilienței în sectorul sănătății publice.

În acest scop, Comisia va mobiliza până la 46.7 milioane de euro pentru a sprijini redresarea socială și economică a Albaniei, 73.5 milioane de euro pentru Bosnia și Herțegovina, 50 milioane de euro pentru Muntenegru, în timp ce Macedonia de Nord va beneficia de 62 milioane de euro, Serbia 78.4 milioane de euro, iar Kosovo va primi până la 63 milioane de euro. 

Comisia lucrează, de asemenea, în strânsă colaborare cu instituțiile financiare internaționale (IFI) și cu instituțiile financiare relevante din statele membre ale UE (cunoscute drept ECHIPA EUROPA) pentru a oferi un răspuns coordonat și dedicat sprijinirii economiei, inclusiv IMM-urilor, și pentru asigurarea lichidității, inclusiv a sectorului bancar. 

În plus, Comisia colaborează cu Consiliul de Cooperare Regională(link is external) (CCR), cu secretariatele Tratatului de instituire a Comunității transporturilor(link is external) și cu Acordul central european de comerț liber (CEFTA), pentru a aborda problemele care afectează oferta și pentru a facilita circulația mărfurilor în interiorul regiunii, precum și între regiune și UE. În acest scop, Comisia a inclus punctele de trecere a frontierei între UE și Balcanii de Vest din rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) în Comunicarea privind „culoarele verzi” din 23 martie 2020. UE sprijină în prezent Balcanii de Vest în extinderea culoarelor verzi din regiune. 

Pentru mai multe informații:

Coordonarea de către Comisia Europeană a răspunsului european comun în ceea ce privește pandemia de coronavirusC

Fișă informativă: Sprijinul UE pentru Balcanii de Vest în timpul pandemiei de coronavirus

Informație și imagine preluate de la Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Articole similare

Butonul înapoi la început