Știri

Bugetul UE: Comisia Europeană salută acordul privind pachetul în valoare de 1,8 mii de miliarde EUR care va contribui la construirea unei Europe mai verzi, mai digitale și mai reziliente

Comisia Europeană a salutat ieri, 10 noiembrie, acordul dintre Parlamentul European și statele membre ale UE la care s-a ajuns în cadrul Consiliului cu privire la viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene și NextGenerationEU, instrumentul temporar de redresare. Odată adoptat, pachetul în valoare de 1,8 mii de miliarde EUR va fi cel mai mare pachet finanțat vreodată din bugetul UE. Acesta va contribui la reconstruirea Europei în urma pandemiei de COVID-19, o Europă care va fi mai verde, mai digitală, mai rezilientă, precum și mai bine pregătită să facă față provocărilor actuale și viitoare.

Președinta Ursula von der Leyen a declarat: „Salut acordul de astăzi privind planul nostru de redresare și următorul cadru financiar multianual. Trebuie acum să avansăm în ceea ce privește finalizarea, până la sfârșitul anului, a acordului privind următorul buget pe termen lung și NextGenerationEU. Cetățenii și întreprinderile afectate grav de criza provocată de coronavirus au nevoie de ajutor. Planul nostru de redresare ne va ajuta să transformăm provocarea reprezentată de pandemie într-o oportunitate pentru o redresare în care dubla tranziție verde și digitală joacă un rol motor.”

Comisarul european responsabil cu bugetul, Johannes Hahn, care a depus eforturi pentru facilitarea acordului încă de la începutul mandatului, a declarat: „Acordul de astăzi va permite consolidarea programelor specifice în cadrul bugetului pe termen lung pentru perioada 2021-2027 (inclusiv Orizont Europa, Erasmus+, EU4Health). În total, bugetul pe termen lung al UE împreună cu NextGenerationEU se va ridica la peste 1,8 mii de miliarde EUR. Acesta va juca un rol esențial în sprijinirea redresării și va asigura faptul că beneficiarii tradiționali ai fondurilor UE primesc mijloacele suficiente pentru a-și continua activitatea pe parcursul acestei perioade foarte dificile pentru toți.”

Printre principalele elemente ale compromisului de astăzi se numără următoarele:

  • peste 50 % din sumă va sprijini modernizarea prin politici care includ cercetarea și inovarea, prin intermediul Orizont Europa; o tranziție climatică și o tranziție digitală echitabile, prin intermediul Fondului pentru o tranziție justă și al programului Europa digitală; pregătirea, redresarea și reziliența, prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, al rescEU și al unui nou program în domeniul sănătății, EU4Health;
  • politicile tradiționale precum coeziunea și politica agricolă comună continuă, de asemenea, să primească un sprijin financiar semnificativ, atât de necesar pentru a asigura stabilitatea pe timp de criză și modernizarea acestora, care ar trebui să contribuie la redresarea economică și la tranziția verde și cea digitală;
  • 30 % din fondurile UE vor fi cheltuite pentru combaterea schimbărilor climatice, cel mai mare procentaj alocat până acum din cel mai mare buget european înregistrat vreodată. De asemenea, pachetul acordă o atenție deosebită protecției biodiversității și egalității de gen;
  • bugetul va dispune de mecanisme de flexibilitate consolidate pentru a garanta capacitatea acestuia de a răspunde unor nevoi neprevăzute. Acest lucru face ca bugetul să răspundă nu numai realităților actuale, ci și incertitudinilor de mâine;
  • astfel cum s-a propus în mai 2020 și a fost convenit de liderii UE la 21 iulie 2020, pentru a finanța redresarea, UE va împrumuta de pe piață în condiții mai avantajoase decât multe state membre și va redistribui sumele împrumutate;
  • o foaie de parcurs clară privind noi resurse proprii care să contribuie la rambursarea împrumuturilor. Comisia s-a angajat să prezinte până în iunie 2021 propuneri cu privire la un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon și cu privire la o taxă digitală, în vederea introducerii acestora până cel târziu la 1 ianuarie 2023. În primăvara anului 2021, Comisia va revizui de asemenea sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii și va analiza inclusiv o posibilă extindere a acestuia la transportul aerian și maritim. Aceasta va propune, până în iunie 2021, o resursă proprie bazată pe sistemul de comercializare a certificatelor de emisii. În plus, Comisia va propune noi resurse proprii suplimentare, care ar putea include o taxă pe tranzacțiile financiare și o contribuție financiară legată de sectorul corporativ sau o nouă bază fiscală comună a societăților. Comisia va depune toate eforturile pentru a prezenta o propunere până în iunie 2024;
  • în ceea ce privește protecția bugetului UE, de acum înainte, UE va dispune, pentru prima dată, de un mecanism specific pentru protejarea bugetului său împotriva încălcărilor statului de drept, astfel cum s-a convenit la 5 noiembrie. În același timp, acest mecanism nu va avea efecte negative asupra beneficiarilor finali ai fondurilor UE.

[…] Citiți știrea completă accesând Website Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Informație și imagine preluate de la Reprezentanța Comisiei Europene în România.

 

Articole similare

Butonul înapoi la început