Știri

Cerere de propuneri pentru granturi pentru acțiuni menite să promoveze și să protejeze valorile Uniunii

Cu un buget total de aproximativ 1,55 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CERV) urmărește să protejeze și să promoveze drepturile și valorile consacrate în tratatele UE și în Carta drepturilor fundamentale a UE. Scopul său este de a contribui la susținerea unor societăți deschise, bazate pe drepturi, democratice, egale și favorabile incluziunii, bazate pe statul de drept.

[…] Citiți știrea completă accesând Website-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Articole similare

Butonul înapoi la început