Știri

Comisia abordează acțiunile abuzive împotriva jurnaliștilor și apărătorilor drepturilor omului

Astăzi, 27 aprilie, Comisia Europeană a adoptat măsuri pentru a îmbunătăți protecția jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului împotriva procedurilor judiciare abuzive.

Procesele strategice împotriva mobilizării publice, cunoscute sub prescurtarea SLAPP (Strategic lawsuits against public participation), reprezintă o formă specială de hărțuire utilizată în principal împotriva jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului pentru a preveni sau a penaliza acțiunile acestora de luare de atitudine cu privire la chestiuni de interes public. Directiva propusă are ca obiect acțiunile SLAPP în materie civilă și cu implicații transfrontaliere. Pe baza noilor dispoziții, judecătorii vor putea să respingă rapid acțiunile vădit nefondate introduse împotriva jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului. Directiva prevede, de asemenea, mai multe garanții procedurale și căi de atac, cum ar fi despăgubiri pentru daune și sancțiuni disuasive pentru inițierea de procese abuzive. În același timp, Comisia adoptă o recomandare complementară pentru a încuraja statele membre să își alinieze normele naționale la legislația UE propusă și în ceea ce privește cauzele care nu au o dimensiune transfrontalieră și în ceea ce privește alte proceduri, nu numai cele în materie civilă. Recomandarea invită, de asemenea, statele membre să ia o serie de alte măsuri, cum ar fi formarea și sensibilizarea, pentru a combate acțiunile SLAPP.

Vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: „Am promis că îi vom proteja mai bine pe jurnaliști și pe apărătorii drepturilor omului de cei care încearcă să îi reducă la tăcere. Noua reglementare face acest lucru. Într-o democrație, banii și puterea nu pot conferi nimănui un avantaj în fața adevărului. Prin aceste măsuri, contribuim la protejarea celor care își asumă riscuri și iau atitudine atunci când este în joc interesul public – atunci când semnalează, de exemplu, suspiciuni de spălare de bani și de corupție, probleme legate de mediu și climă sau alte aspecte care sunt importante pentru noi toți.”

Comisarul pentru justiție, Didier Reynders, a declarat: „Exercitarea în mod activ a dreptului fundamental la libertatea de exprimare și de informare este esențială pentru o democrație sănătoasă și prosperă. UE va proteja întotdeauna acest drept. Prin măsurile adoptate astăzi, facem pași importanți pentru protejarea jurnaliștilor și a membrilor societății civile, din ce în ce mai frecvent aflați sub spectrul amenințării cu acțiuni SLAPP. Aceste procese întârzie sau chiar împiedică publicarea unor informații de interes public și reprezintă o sarcină inutilă pentru instanțe. Directiva propusă astăzi oferă instrumente pentru a ține sub control această practică abuzivă.”

Propunere de directivă a UE împotriva acțiunilor SLAPP

Directiva propusă le oferă instanțelor și persoanelor care sunt ținta acestor acțiuni instrumente prin care să răspundă în cazul inițierii de proceduri judiciare vădit nefondate sau abuzive. Garanțiile propuse se vor aplica în cauzele civile cu implicații transfrontaliere. Se preconizează că de aceste garanții vor beneficia în special jurnaliștii și persoanele sau organizațiile implicate în apărarea drepturilor fundamentale și a unei serii de alte drepturi, cum ar fi drepturile în domeniul mediului și al climei, drepturile femeilor, drepturile persoanelor LGBTIQ, drepturile persoanelor cu origine rasială sau etnică minoritară, drepturile lucrătorilor sau libertățile religioase, dispozițiile vizând însă toate persoanele angajate în mobilizarea publică pe chestiuni de interes public. Garanțiile au ca obiectiv să asigure echilibrul dintre accesul la justiție și dreptul la viață privată, pe de o parte, și protecția libertății de exprimare și de informare, pe de altă parte. Principalele elemente ale propunerii sunt:

  • Respingerea rapidă a unei acțiuni judiciare vădit nefondate – instanțele vor putea lua o decizie timpurie de respingere a unei acțiuni în cazul în care este vădit nefondată. Într-o astfel de situație, sarcina probei îi va reveni reclamantului, adică acesta va trebui să dovedească instanței că acțiunea sa nu este în mod vădit nefondată.
  • Cheltuieli de procedură – reclamantul va suporta toate cheltuielile, inclusiv onorariile avocaților persoanei chemate în judecată, în cazul în care o cauză este respinsă ca abuzivă.
  • Despăgubiri – persoana care este ținta unei acțiuni SLAPP va avea dreptul de a solicita și de a obține despăgubiri integrale pentru daunele materiale și imateriale suferite.
  • Sancțiuni disuasive – pentru a împiedica reclamanții să inițieze proceduri judiciare abuzive, instanțele vor putea impune sancțiuni disuasive celor care inițiază astfel de cauze.
  • Protecția împotriva hotărârilor pronunțate de țări terțe – statele membre ar trebui să refuze recunoașterea unei hotărâri pronunțate într-o țară din afara UE împotriva unei persoane cu domiciliul pe teritoriul unui stat membru, în cazul în care se consideră că procedurile sunt vădit nefondate sau abuzive în temeiul legislației statului membru. De asemenea, persoana care este ținta unei acțiuni SLAPP va putea solicita – în statul membru în care își are domiciliul – să i se acorde despăgubiri pentru daunele suferite și să i se acopere costurile suportate. […]

[…] Citiți știrea completă accesând Website Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Informație și imagine preluate de la Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Articole similare

Butonul înapoi la început