Știri

Comisia așteaptă să primească observații cu privire la propunerea de revizuire a normelor UE privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol, forestier și pescăresc

Comisia Europeană invită toate părțile interesate să își prezinte observațiile cu privire la normele revizuite propuse privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol, forestier și pescăresc

Scopul revizuirii propuse este de a alinia normele actuale la prioritățile strategice actuale ale UE, în special la politica agricolă comună (PAC), la politica comună în domeniul pescuitului (PCP), precum și la Pactul verde european. Statele membre și alte părți interesate pot răspunde la consultare până la 13 martie 2022.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Propunerile de astăzi vizează să asigure faptul că normele noastre privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol, forestier și pescăresc sunt adecvate pentru tranziția verde. Normele revizuite vor facilita furnizarea mai rapidă a finanțărilor de către statele membre, fără a cauza denaturări nejustificate ale concurenței pe piața unică. Încurajăm toate părțile interesate să ne transmită punctele lor de vedere.”

Consultarea se referă la propunerile de revizuire a diferitelor seturi de norme privind ajutoarele de stat aplicabile sectoarelor agricol, forestier și pescăresc, și anume Orientările din 2014 privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele ruraleRegulamentul de exceptare pe categorii de ajutoare în sectorul agricol („ABER”), Orientările pentru examinarea ajutoarelor de stat în sectorul pescuitului și acvaculturiiRegulamentul de exceptare pe categorii de ajutoare în sectorul pescăresc („FIBER”) și Regulamentul privind ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului.

Comisia a realizat o evaluare a normelor existente aplicabile sectoarelor agricol și forestier, iar o evaluare a normelor aplicabile sectorului pescăresc este în curs. Contribuțiile colectate se reflectă în propunerile care fac obiectul consultării.

Pe această bază, Comisia consideră că normele care fac obiectul examinării funcționează bine și sunt, în linii mari, adecvate scopului. Într-adevăr, ele răspund în mare măsură nevoilor sectoarelor în cauză, contribuind în același timp la realizarea obiectivelor de politică mai ample ale UE, cum ar fi protecția mediului, precum și sănătatea plantelor, a animalelor și, în general, sănătatea publică.

În același timp, evaluarea a scos în evidență faptul că normele existente necesită anumite revizuiri specifice, inclusiv clarificări ale unor concepte, o mai mare raționalizare și simplificare, precum și o serie de ajustări pentru a reflecta într-o mai mare măsură atât evoluțiile pieței și cele tehnologice, cât și prioritățile strategice actuale ale UE, inclusiv, în special, Pactul verde europeanStrategia „De la fermă la consumator” și Strategia în domeniul biodiversității. În plus, normele trebuie adaptate pentru a permite statelor membre să pună rapid în aplicare politica agricolă comună reformată și noul Fond european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură (FEAMPA). 

[…] Citiți știrea completă accesând Website Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Informație și imagine preluate de la Reprezentanța Comisiei Europene în România.

 

Articole similare

Butonul înapoi la început