Știri

Comisia consultă statele membre cu privire la propunerea de ajustare parțială a calendarului de revocare treptată a cadrului temporar de criză și de tranziție

Comisia consultă statele membre cu privire la propunerea de ajustare parțială a calendarului de revocare treptată a cadrului temporar de criză și de tranziție privind ajutoarele de stat, în perspectiva perioadei de încălzire de la iarnă.

Comisia Europeană a adresat statelor membre, spre consultare, un proiect de propunere de ajustare parțială a calendarului de revocare treptată a prevederilor cadrului temporar de criză și de tranziție privind ajutoarele de stat, menit să ofere un răspuns la criza cauzată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și la scumpirea fără precedent a prețurilor la energie.

De la izbucnirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și în contextul efectelor sale directe și indirecte asupra economiei UE, cadrul temporar de criză privind ajutoarele de stat, adoptat la 23 martie 2022, a oferit statelor membre posibilitatea de a oferi în timp util întreprinderilor aflate în dificultate un sprijin proporțional și cu o țintă bine definită. Datorită cadrului, statele membre au putut să acționeze rapid și eficace pentru a ajuta întreprinderile afectate de incertitudinile economice semnificative, de perturbarea fluxurilor comerciale și a lanțurilor de aprovizionare, precum și de creșterile excepțional de mari și neașteptate ale prețurilor, în special la gaze naturale, energie electrică, dar și la numeroși alți factori de producție și la materii prime, precum și la bunurile primare. În ansamblul lor, aceste efecte au cauzat o perturbare gravă a economiilor tuturor statelor membre într-o multitudine de sectoare economice.

[…] Citiți știrea completă accesând Website-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Articole similare

Butonul înapoi la început