Știri

Comisia Europeană stabilește etape esențiale pentru gestionarea riscurilor climatice în vederea protejării oamenilor și a prosperității

Comisia Europeană a publicat astăzi, 12 martie, o comunicare privind gestionarea riscurilor climatice în Europa.

Acesta stabilește modul în care UE și statele sale membre pot anticipa, înțelege și aborda mai bine riscurile climatice tot mai mari. Raportul prezintă, de asemenea, modul în care acestea pot pregăti și pune în aplicare politici care salvează vieți, reduc costurile și protejează prosperitatea în întreaga UE.

Comunicarea reprezintă un răspuns la prima evaluare europeană a riscurilor climatice (EUCRA), un raport științific al Agenției Europene de Mediu. Împreună, acestea reprezintă un apel la acțiune pentru toate nivelurile de guvernare, precum și pentru sectorul privat și societatea civilă. Acestea stabilesc în mod clar modul în care toate sectoarele și domeniile de politică majore sunt expuse riscurilor legate de climă, cât de grave și urgente sunt riscurile și cât de important este să se clarifice cine are responsabilitatea de a aborda riscurile.

[…] Citiți știrea completă accesând Website-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Articole similare

Butonul înapoi la început