Știri

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

Astăzi, 14 februarie, Comisia publică noul raport anual privind piața unică și competitivitatea.

Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung. Aceștia sunt: funcționarea pieței unice, accesul la capitalul privat, investițiile publice și infrastructura, cercetarea și inovarea, energia, circularitatea, digitalizarea, educația și competențele, comerțul și autonomia strategică deschisă. Comunicarea din 2023 a stabilit un set de indicatori-cheie de performanță care să servească drept tablou de bord al progreselor înregistrate în ceea ce privește acești factori determinanți. Deși este prea devreme pentru a stabili tendințe stabile, raportul constată că 9 indicatori-cheie de performanță s-au îmbunătățit, față de 5 care s-au disipat; 3 sunt stabili, iar 2 nu dispun încă de date noi.

[…] Citiți știrea completă accesând Website-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Articole similare

Butonul înapoi la început