Știri

Comisia solicită României și altor 6 state membre să transpună integral normele UE privind garanțiile procedurale pentru copii în cadrul procedurilor penale

Drepturi procedurale: Comisia solicită României, Germaniei, Ungariei, Țărilor de Jos, Austriei, Slovaciei și Suediei să transpună integral normele UE privind garanțiile procedurale pentru copii în cadrul procedurilor penale.

Comisia Europeană a decis să deschidă o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor trimițând scrisori de punere în întârziere Ungariei [INFR(2023)2109], Țărilor de Jos [INFR(2023)2089], Austriei, [INFR(2023)2106], României [INFR(2023)2107], Slovaciei [INFR(2023)2108] și Suediei [INFR(2023)2110], precum și o scrisoare suplimentară de punere în întârziere Germaniei [INFR(2019)0183], pentru că nu au transpus integral în legislația națională Directiva privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale [Directiva (UE) 2016/800]. Această directivă urmărește să garanteze standarde minime comune privind drepturile copiilor care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, pentru a le asigura dreptul la un proces echitabil în întreaga UE. Comisia consideră că Germania, Ungaria, Țările de Jos, Austria, România, Slovacia și Suedia nu au transpus corect unele dintre cerințele directivei legate de drepturile materiale. În plus, niciunul dintre cele șapte state membre nu a îndeplinit cerința de a include o trimitere la directivă în măsurile de transpunere sau la adoptarea acestora. Prin urmare, Comisia a decis astăzi să trimită scrisori de punere în întârziere Ungariei, Țărilor de Jos, Austriei, României, Slovaciei și Suediei, precum și o scrisoare suplimentară de punere în întârziere Germaniei. Aceste state membre au la dispoziție două luni pentru a lua măsurile necesare vizând remedierea deficiențelor identificate de Comisie. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

[…] Citiți știrea completă accesând Website-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Articole similare

Butonul înapoi la început