Știri

Comisia solicită României, Ungariei, Portugaliei și Sloveniei să respecte normele UE privind achizițiile publice și concesiunile

Comisia Europeană a decis astăzi, 18 octombrie, să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor trimițând scrisori de punere în întârziere Ungariei [INFR(2023)2119 și INFR(2023)2120], Portugaliei [INFR(2023)2121], României [INFR(2023)2114] și Sloveniei [INFR(2023)4014] pentru neconformitatea normelor naționale cu legislația UE privind achizițiile publice. Respectivele acte legislative ale UE includ Directiva privind achizițiile publice (Directiva 2014/24/UE), Directiva privind achizițiile publice în sectorul utilităților publice (Directiva 2014/25/UE) și Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune (Directiva 2014/23/UE). Aceste norme ale UE asigură tratamentul egal al operatorilor economici interesați să participe la procedurile de achiziții publice, precum și respectarea obligației de transparență. În procedurile care vizează aceste țări, Comisia are în vedere diverse aspecte. Au fost identificate mai multe cazuri în care legislația națională permite utilizarea procedurilor de negociere fără publicare prealabilă. Alte probleme identificate se referă la anumite norme naționale care permit modificarea contractelor legate de obligații și servicii publice, impun limite pentru subcontractare sau introduc o discriminare directă în favoarea anumitor produse originare din regiunea în care este stabilită autoritatea contractantă. Ungaria, Portugalia, România și Slovenia au la dispoziție două luni pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită acestor state membre avize motivate.

[…] Citiți știrea completă accesând Website-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Articole similare

Butonul înapoi la început