Știri

Comisia sprijină 151 de proiecte de reformă în statele membre pentru a consolida reziliența și competitivitatea

Comisia a aprobat o nouă rundă de 151 de proiecte în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic, pentru a oferi asistență tuturor statelor membre în pregătirea, conceperea și punerea în aplicare a până la 326 de reforme de vârf în 2023.

Fișa de țară pentru România este disponibilă aici.

Proiectele sprijinite răspund unei nevoi de reformă exprimate de statele membre, fiind totodată solid aliniate la prioritățile Uniunii Europene care promovează administrații publice moderne și eficiente, strategii de creștere durabilă și economii reziliente.

Multe proiecte de reformă sunt, de asemenea, legate de provocările identificate în contextul planurilor de redresare și reziliență și al planului REPowerEU.

Intensificarea cooperării dintre administrațiile publice ale statelor membre

În această nouă rundă de proiecte pentru 2023, Instrumentul de sprijin tehnic va continua să pună accentul pe îmbunătățirea capacității operaționale și a eficienței administrațiilor publice ale statelor membre. În acest context, va fi lansată o nouă inițiativă, Schimbul de cooperare în domeniul administrației publice (PACE – „Public Administration Cooperation Exchange”), care va promova învățarea reciprocă și bunele practici în rândul funcționarilor publici din diferite state membre, pentru a consolida capacitatea administrativă și competențele de elaborare a politicilor și de punere în aplicare.

[…] Citiți știrea completă accesând Website-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Articole similare

Butonul înapoi la început