Știri

Coronavirus: foaia de parcurs europeană trasează o abordare comună privind ridicarea măsurilor de izolare

Comisia, în cooperare cu președintele Consiliului European, a prezentat astăzi, 15 aprilie, o foaie de parcurs europeană pentru ridicarea treptată a măsurilor de izolare luate în urma pandemiei cauzate de coronavirus.

Deși ne aflăm încă în faza critică a menținerii sub control a pandemiei, măsurile extraordinare pe care statele membre și UE au fost nevoite să le ia dau rezultate. Datorită lor a fost încetinită răspândirea virusului și s-au salvat mii de vieți omenești. Numai că aceste măsuri, precum și incertitudinea pe care o aduc, au costuri uriașe pentru populație, societate și economie și nu pot dura la infinit.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Prioritatea noastră numărul unu o constituie salvarea de vieți omenești și protejarea europenilor împotriva coronavirusului. În același timp, a sosit momentul să ne îndreptăm privirea către viitor și să ne concentrăm asupra protejării mijloacelor de subzistență. Deși situația diferă încă foarte mult de la un stat membru la altul, toți europenii se întreabă, pe bună dreptate, când și în ce ordine vor putea fi ridicate măsurile de izolare. Pentru o planificare responsabilă pe teren, care să asigure echilibrul adecvat între protecția sănătății publice și funcționarea societăților noastre, avem nevoie de o bază solidă. Din acest motiv, Comisia a elaborat un catalog de orientări, criterii și măsuri pe baza căruia se poate acționa în mod judicios. Punctul forte al Europei rezidă în echilibrul său social și economic. Împreună, învățăm unii de la alții și ajutăm Uniunea Europeană să iasă din această criză”.

Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Stella Kyriakides, a declarat: „Pentru revenirea la normal după măsurile de izolare impuse de pandemie va fi necesară o abordare europeană atent coordonată între statele membre, bazată pe date științifice și solidară. Este esențial ca sistemele noastre de sănătate să aibă capacitatea de a răspunde creșterii numărului de cazuri noi și să aibă la dispoziție medicamentele și echipamentele esențiale, precum și capacități de testare și depistare la scară largă. Suntem conștienți că drumul va fi lung, că nu vom putea să înaintăm decât treptat și că urmările acestei crize sanitare fără precedent vor fi de lungă durată. Până la găsirea unor tratamente eficace și a unui vaccin, va trebui să învățăm să trăim cu acest virus. Dar Europa se va repune pe picioare, solidară și unită. Acesta este singurul mod.”

Recunoscând specificul fiecărei țări, foaia de parcurs europeană stabilește următoarele principii-cheie:

  • Este deosebit de important să se stabilească un calendar. Decizia că a sosit momentul oportun pentru a relaxa măsurile de izolare ar trebui să se bazeze pe criteriile următoare:

criterii epidemiologice care să evidențieze diminuarea semnificativă și stabilizarea răspândirii bolii pe o perioadă îndelungată;

existența unor capacități suficiente în cadrul sistemului de sănătate, ținând seama, de exemplu, de rata de ocupare a secțiilor de terapie intensivă și de disponibilitatea cadrelor sanitare și a materialului medical;

o o capacitate adecvată de monitorizare, inclusiv capacitatea de testare la scară largă pentru a detecta și a izola rapid persoanele infectate, precum și capacitatea de localizare și de urmărire.

  • Avem nevoie de o abordare europeană. Deși calendarul și modalitățile de ridicare a măsurilor de izolare diferă de la un stat membru la altul, avem nevoie de un cadru comun care să fie bazat pe:

studii științifice axate pe sănătatea publică, cu recunoașterea faptului că încetarea măsurilor restrictive presupune asigurarea unui echilibru între beneficiile pentru sănătatea publică și impactul social și economic;

coordonarea dintre statele membre, pentru a evita efectele negative. Este o chestiune de interes european comun;

respect și solidaritate. Acest lucru este esențial atât din punct de vedere sanitar, cât și socioeconomic. Cerința minimă este ca, înainte de a ridica măsurile de izolare, fiecare stat membru să notifice în timp util acest lucru celorlalte state membre și Comisiei și să țină seama de punctele de vedere ale acestora.

  • Pentru ieșirea treptată din izolare sunt necesare măsuri de însoțire, printre care

colectarea de date armonizate și dezvoltarea unui sistem solid de raportare și de depistare a contacților, inclusiv cu ajutorul unor instrumente digitale care să respecte pe deplin confidențialitatea datelor;

extinderea capacității de testare și armonizarea metodologiilor de testare. Astăzi, Comisia – în consultare cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor – a adoptat o serie de orientăriprivind diferitele teste de depistare a coronavirusului și performanțele acestora;

sporirea capacității și rezilienței sistemelor naționale de sănătate, în special pentru a răspunde creșterii prevăzute a numărului de infecții care va avea loc odată ce vor fi ridicate măsurile restrictive;

consolidarea în continuare a capacităților în materie de echipamente medicale și echipamente individuale de protecție.

dezvoltarea de tratamente și medicamente sigure și eficace, precum și dezvoltarea și introducerea accelerată a unui vaccin pentru a pune capăt răspândirii coronavirusului.

[…] Știre completă la Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Imagine și informație preluate de la Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Articole similare

Butonul înapoi la început