Știri

Coronavirusul: Comisia prezintă orientări referitoare la punerea în aplicare a normelor UE privind procedurile de azil și de returnare și privind relocarea

Comisia a adoptat în data de 16 aprilie, orientări referitoare la punerea în aplicare a normelor UE privind procedurile de azil și de returnare și privind relocarea în contextul pandemiei de coronavirus și urmează să prezinte orientările statelor membre. În acest fel se dă curs solicitării adresate de statele membre de a li se oferi sfaturi referitoare la modalitățile de asigurare a continuității procedurilor și a respectării, cel puțin, a drepturilor de bază. Orientările au fost elaborate cu sprijinul Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) și al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) și în cooperare cu autoritățile național.

Vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, Margaritis Schinas, a declarat: „Pandemia are consecințe directe asupra modului în care sunt puse în aplicare normele UE în materie de azil și returnare, precum și un efect perturbator asupra relocării. Astăzi acționăm în sprijinul statelor membre, oferindu-le orientări cu privire la modul în care normele UE pot fi aplicate cu flexibilitate, pentru a asigura în cea mai mare măsură posibilă continuitatea procedurilor și, totodată, protecția deplină a sănătății și a drepturilor cetățenilor. Deși este posibil ca modul nostru de viață să se fi schimbat radical în ultimele săptămâni, valorile și principiile noastre trebuie să rămână aceleași.”

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat la rândul său: „Chiar și într-o situație de urgență sanitară, trebuie să garantăm drepturile fundamentale individuale. Comisia recunoaște pe deplin dificultățile cu care se confruntă statele membre în momentul de față. În cadrul orientărilor, oferim recomandări de soluții practice care țin cont de preocupările și constrângerile legitime ale statelor membre. Orice măsură adoptată în domeniile azilului, relocării și returnării ar trebui să țină seama pe deplin și de măsurile de protecție a sănătății introduse de statele membre pentru a preveni răspândirea coronavirusului. Persoanele vulnerabile, în special minorii neînsoțiți, și familiile ar trebui să beneficieze de o atenție deosebită.”

Procedurile de azil

Măsurile sanitare luate pentru a limita interacțiunea socială între personalul care lucrează în domeniul azilului și solicitanții de azil au un impact asupra proceselor de azil. Ar trebui să se recurgă la flexibilitatea prevăzută în normele UE.

  • Cererile ar trebui înregistrate și prelucrate în continuare. Ar trebui permisă toată flexibilitatea posibilă în ceea ce privește termenele și durata prelucrării și examinării cererilor. Cu toate acestea, orice întârziere în procesul de înregistrare nu ar trebui să însemne că solicitanții sunt lăsați fără condiții de primire.
  • Interviurile individuale pot fi realizate prin intermediul unor măsuri speciale, de exemplu de la distanță, prin videoconferințe, sau chiar omise dacă este necesar.
  • Regulamentul Dublin: cooperarea strânsă dintre statele membre este de o importanță fundamentală pentru buna funcționare a sistemului Dublin. Comisia încurajează toate statele membre să reia transferurile solicitanților, cât mai curând posibil din punct de vedere practic, ținând seama de evoluția circumstanțelor. Înainte de a efectua un transfer, statele membre ar trebui să ia în considerare situația legată de coronavirus, inclusiv cea care rezultă din presiunea puternică exercitată asupra sistemului de sănătate, în statul membru responsabil. În cazul în care transferurile în statul membru responsabil în mod normal nu se pot efectua în termenul aplicabil, statele membre dispun în continuare de posibilitatea de a conveni în mod bilateral să efectueze transferul la o dată ulterioară, situație care trebuie încurajată, de exemplu, pentru minorii neînsoțiți și pentru cazurile de reîntregire a familiei. Comisia și EASO sunt pregătite să faciliteze cooperarea dintre statele membre.
  • Condițiile de primire: măsurile de carantină și cele de izolare trebuie să fie rezonabile, proporționale și nediscriminatorii. Solicitanții trebuie să beneficieze de asistența medicală de care au nevoie. Solicitanții care se află în custodie publică ar trebui să aibă în continuare acces la aer liber și orice restricții, cum ar fi limitarea vizitatorilor, trebuie explicate cu atenție.
  • Prelevarea amprentelor digitale: În conformitate cu Regulamentul Eurodac, în cazul în care, din cauza măsurilor luate pentru protejarea sănătății publice, nu este posibil ca unui solicitant să îi fie prelevate amprentele digitale, statele membre ar trebui să efectueze prelevarea cât mai curând posibil și nu mai târziu de 48 de ore de la încetarea existenței unor astfel de motive de sănătate.

Imagine și informație prelute de la Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Articole similare

Butonul înapoi la început