Știri

DEZINFORMARE: Uniunea Europeană pregătește „pașaportul de carbon”.

Libertatea de circulație și de ședere a persoanelor în Uniunea Europeană reprezintă piatra de temelie a cetățeniei UE.

Uniunea Europeană este cel mai mare suporter al libertății de circulație, acest lucru fiind inclusiv menționat în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Articolul  45).

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene este disponibilă aici.

Prin urmare, Uniunea Europeană nu pregătește un „pașaport de carbon” sau alte inițiative prin care să restricționeze libertatea de mișcare a cetățenilor săi. Aceste speculații au avut la bază un raport publicat de către o companie specializată în turism.

Este important însă să conștientizăm faptul că viitorul Europei depinde de o planetă sănătoasă, așa cum o arată datele științifice, precum rapoartele IPCC (Grupul interguvernamental de experți în evoluția climei sub egida ONU). Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă o amenințare la adresa existenței Europei și a întregii lumi. Pentru a o contracara, Pactul verde european este o prioritate a Comisiei Europene care urmărește transformarea UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care:

  1. să ajungem, până în 2050, la zero emisii nete de gaze cu efect de seră
  2. creșterea economică să fie disociată de utilizarea resurselor
  3. nicio persoană și nicio zonă a Europei să nu fie lăsate în urmă

[…] Citiți știrea completă accesând Website-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Articole similare

Butonul înapoi la început