Știri

Economia circulară: deputații cer ”modificări sistemice” pentru a combate resursele limitate

UE trebuie să utilizeze mai eficient resursele sale naturale – o creștere de 30% în productivitatea resurselor până în 2030 ar putea crește PIB-ul UE cu aproape 1% și ar putea crea 2 milioane de locuri de muncă suplimentare, durabile, spun deputații în rezoluția votată joi. Dar pentru a obține această creștere, UE are nevoie de obiective obligatorii de reducere a deșeurilor, de revizuirea legislației privind ecodesignul și de măsuri de deconectare a creșterii economice de utilizarea resurselor.

Deputaţii cer Comisiei Europene să facă propuneri legislative în acest sens până la sfârșitul anului 2015.”Este o modificare de paradigmă, o schimbare sistemică ceea ce trăim astăzi, precum și o posibilitate uriașă, ascunsă de afaceri. Poate fi creată doar dacă ajutăm să se creeze un nou ecosistem de afaceri” a spus raportorul Sirpa Pietikäinen, după ce rezoluția a fost adoptată cu394 voturi pentru la 197 împotrivă și 82 abțineri.”Pentru a face acest lucru posibil, este nevoie de acțiuni legislative, informative, economice și cooperative. Mai întâi, avem nevoie de un set de indicatori și obiective. Avem nevoie de o revizuire a legislației existente, pentru că aceasta nu cuprinde valoarea serviciilor de ecosistem. Avem nevoie de o lărgire a acoperirii directivei ecodesignului, o reînnoire a directivei deșeurilor și o atenție sporită pentru anumite domenii cum ar fi clădirile sustenabile”, a mai spus raportorul.

Rezoluția răspunde comunicării Comisiei privind pachetul ”economiei circulare”, prezentate la 3 iulie 2014, împreună cu o propunere legislativă privind deșeurile care a fost retrasă câteva luni mai târziu.

Către zero deșeuri

Noile obiective obligatorii privind reducerea deșeurilor ar putea duce la crearea a 180 000 de locuri de muncă, spun deputații. Ei cer Comisiei să depună astfel de obiective până la sfârșitul anului 2015, inclusiv obiective obligatorii privind reducerea deșeurilor, precum și și o reducere graduală a tuturor terenurilor de deșetare.Deputații au cerut Comisiei să promoveze crearea în statele membre a unor convenții care să propună ca sectorul de distribuție a alimentelor să distribuie produsele nevândute către asociații de caritate.

Ecodesign: produse care să dureze și eliminarea învechirii planificate

Deputații cer Comisiei să promoveze o abordare bazată pe ciclul de viață a politicii privind produsele și a ecodesignului, cu un ”program de lucru ambițios”. Acesta ar trebui să includă revizuirea legislației privind ecodesignul până la sfârșitul lui 2016, în vederea lărgirii ariei sale de aplicabilitate și acoperirii tuturor grupelor de produse. Ei au mai cerut Comisiei și să definească cerințele pentru criterii cum ar fi durabilitatea, reparabilitatea, reutilizabilitatea și reciclabilitatea și să propună măsuri pentru eliminarea învechirii planificate.

O modificare sistemică pentru a decupla creșterea economică de resursele naturale

Pentru a combate problema resurselor limitate, extracția și utilizarea resurselor trebuie reduse, iar legătura dintre creștere și utilizarea resurselor naturale trebuie eliminată, spun deputații. Pentru a face resursele mai durabile până în 2050, politica UE trebuie să prevadă reducerea consumului de resurse la nivele durabile, o mai mare utilizare a resurselor regenerabile și eliminarea graduală a substanțelor toxice.Textul mai arată că din 2018 ar trebui să fie obligatorii indicatori privind eficiența resurselor, măsurarea consumului de resurse, inclusiv importurile și exporturile, precum și utilizarea acestora. Deputații cer un target obligatoriu la nivelul UE de creștere a eficienței resurselor de 30% până în 2030 (raportat la nivelul din 2014), precum și obiective individuale pentru fiecare stat membru.

Background

Economia globală utilizează echivalentul resurselor unei planete și jumătate pentru a produce rezultate globale și a absorbi deșeuri, iar estimările arată că aceste cifre vor crește la nivelul resurselor a două planete până în 2030, spun deputații. Europa este mai dependentă de resursele importate decât orice altă regiune a lumii și multe resurse se vor epuiza în termen relativ scurt, mai spun ei. Îmbunătățirea utilizării resurselor ar putea duce la economii nete subtanțiale pentru companiile, autoritățile publice și consumatorii din UE, estimate la 600 miliarde de euro sau 8% din cifra de afaceri anuală, reducând emisiile totale anuale de gaze cu efect de seră cu 2-4%. O creștere cu 30% în productivitatea resurselor până în 2030 ar putea crește PIB-ul cu aproape 1% și ar crea 2 milioane de locuri de muncă suplimentare, durabile, se mai arată în text.

Sursa stirii: http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20150702IPR73644/html/Economia-circular%C4%83%E2%80%9Dmodific%C4%83ri-sistemice%E2%80%9D-pentru-a-combate-resursele-limitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF. : 20150702IPR73644

      

Articole similare

Butonul înapoi la început