Știri

În atenția beneficiarilor și aplicanților la programul Europa pentru cetățeni

Organizațiile care au fost selectate pentru finanțare sau care au depus un proiect neselectat pot contacta Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru soluționarea/clarificarea unor probleme (de exemplu, modificări ale calendarului de implementare sau informații despre evaluarea unui proiect/punctaj primit). Beneficiarii și aplicanții trebuie să contacteze Agenția la una din adresele de mail, în funcție de linia de finanțare la care au aplicat, numai prin reprezentantul legal al organizației sau prin persoana de contact (având reprezentantul legal în Cc) și să menționeze numărul proiectului în cauză. Adresele de mail sunt disponibile și pe pagina de contacte a EACEA:
– pentru Componenta 1 – Memorie istorică europeană: eacea-c1-remembrance@ec.europa.eu
– pentru Măsura 2.1 Înfrățire între localități și Măsura 2.2 Rețele de orașe: eacea-c1@ec.europa.eu
– pentru Măsura 2.3 Proiecte ale societății civile: eacea-c1-civilsociety@ec.europa.eu
– pentru granturi operaționale: eacea-c1-operatinggrants@ec.europa.eu
 

Punctul Europa pentru cetățeni

E-mail: info@europapentrucetateni.eu

Web: www.europapentrucetateni.eu

www.facebook.com/europapentrucetateni

Tel / fax: 021 316 60 60

Articole similare

Butonul înapoi la început