Știri

Inițiativa cetățenească europeană: Comisia decide să înregistreze o inițiativă privind recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești definitive în cadrul UE

Astăzi, 31 mai, Comisia a decis să înregistreze o inițiativă cetățenească europeană (ICE) intitulată „Introducerea efectivă a noțiunii de precedent judiciar în statele UE”.

Organizatorii inițiativei invită Comisia să introducă un mecanism care să garanteze recunoașterea reciprocă între statele membre a hotărârilor judecătorești definitive pronunțate de instanțele din alte state membre cu privire la chestiuni similare sau identice care presupun aplicarea dreptului Uniunii și au implicații transfrontaliere; precum și posibilitatea de a invoca precedente judiciare naționale decise de instanțele din țara în cauză.

Decizia de înregistrare este de natură juridică și nu aduce atingere concluziilor juridice și politice finale ale Comisiei cu privire la această inițiativă și nici acțiunilor pe care intenționează să le întreprindă, după caz, dacă inițiativa obține sprijinul necesar.

Întrucât această inițiativă cetățenească europeană îndeplinește condițiile formale stabilite în legislația relevantă, Comisia consideră că este admisibilă din punct de vedere juridic. Comisia nu a analizat încă fondul propunerii.

[…] Citiți știrea completă accesând Website-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Articole similare

Butonul înapoi la început