Știri

MESAJ COVID-19: Comisia a instituit o echipă europeană de experți științifici pentru a consolida coordonarea la nivelul UE și răspunsul medical

Comisia Europeană a lansat pe 17 martie un grup consultativ privind COVID-19 alcătuit din epidemiologi și virusologi din diferite state membre, pentru a formula orientări UE cu privire la măsurile de gestionare a riscurilor, bazate pe date științifice și coordonate. Acest grup, care a fost creat în urma unui mandat din partea statelor membre ale UE, va fi prezidat de președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, și coprezidat de Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară.

Președintele von der Leyen a declarat: „Salut crearea acestui comitet consultativ, care a fost instituit în regim de urgență. Este extrem de important ca, în perioada pe care o traversăm, să se mențină coordonarea la nivelul UE și să se facă întotdeauna trimitere la avizele științifice atunci când se iau decizii. Mulțumesc experților care au acceptat în termen atât de scurt să se pună la dispoziție pentru a contribui la fluidizarea optimă, în condițiile date, a tuturor măsurilor medicale ale UE. Acțiunea colectivă și solidaritatea reprezintă cel mai bun mod de acțiune pentru limitarea răspândirii virusului.”

Grupul va furniza consultanță Comisiei în următoarele domenii:

  • Formularea de măsuri de răspuns care să fie adresate tuturor statelor membre, în funcție de diferitele etape ale epidemiei în UE în ansamblu și luând în considerare contextele specifice ale statelor membre;
  • Identificarea și atenuarea lacunelor, inconsecvențelor sau deficiențelor măsurilor care au fost luate deja sau care urmează să fie luate în ceea ce privește limitarea și gestionarea răspândirii COVID-19, inclusiv în ceea ce privește gestionarea și tratamentul clinic, precum și surmontarea efectelor acesteia;
  • Ierarhizarea resurselor de asistență medicală, de protecție civilă și de altă natură, precum și stabilirea unor măsuri de sprijin care urmează să fie organizate sau coordonate la nivelul UE;
  • Ulterior, recomandarea de măsuri de politică pentru abordarea și atenuarea consecințelor pe termen lung ale COVID-19

Grupul este format din șapte membri din șase state membre, care vor acționa în nume propriu și în mod independent. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență (ERCC) vor participa în calitate de observatori.

Membrii vor delibera cel puțin de două ori pe săptămână, prin intermediul videoconferințelor, pe baza întrebărilor adresate de Comisie sau din proprie inițiativă.

 

Articole similare

Butonul înapoi la început