Știri

O Uniune a securității: Agenda privind combaterea terorismului și un Europol mai puternic pentru a spori reziliența UE

Astăzi, 9 decembrie, Comisia prezintă o nouă Agendă privind combaterea terorismului, care îi va permite UE să intensifice lupta împotriva terorismului și să-și consolideze reziliența la amenințările teroriste. Agenda se bazează pe activitatea desfășurată în ultimii ani și urmărește să sprijine statele membre să anticipeze, să prevină, să protejeze și să răspundă mai bine amenințării teroriste. Prin mandatul revizuit propus azi, Europol, agenția UE pentru cooperare în materie de aplicare a legii, va oferi un sprijin operațional mai bun pentru anchetele efectuate de statele membre.

Vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, Margaritis Schinas, a declarat: „Fundamentele incluzive și bazate pe drepturi ale Uniunii noastre sunt modalitatea cea mai puternică de a ne proteja împotriva amenințării teroriste. Construind societăți favorabile incluziunii, în care fiecare să își găsească locul, reducem atractivitatea discursurilor extremiste. În același timp, modul de viață european nu este opțional și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a-i împiedica pe cei care încearcă să îl anihileze. Prin Agenda privind combaterea terorismului, adoptată astăzi, punem accentul pe investițiile în reziliența societăților noastre, prin măsuri menite să combată mai bine radicalizarea și să ne protejeze spațiile publice împotriva atacurilor prin acțiuni specifice.

Ylva Johansson, comisarul pentru afaceri interne, a declarat: „Prin Agenda privind combaterea terorismului, adoptată astăzi, consolidăm capacitatea experților de a anticipa noile amenințări, ajutăm comunitățile locale să prevină radicalizarea, oferim orașelor mijloacele necesare pentru a proteja spațiile publice deschise printr-o bună proiectare a acestora și ne asigurăm că putem răspunde rapid și mai eficient la atacuri și la tentativele de atacuri. Propunem, de asemenea, să acordăm Europol mijloace moderne prin care să sprijine țările UE în anchetele pe care le efectuează.”

Măsuri de anticipare, prevenire, protecție și răspuns

Recentul val de atacuri de pe teritoriul european a fost un semnal de alarmă cu privire la faptul că terorismul rămâne un pericol real și actual. Pe măsură ce această amenințare evoluează, trebuie să evolueze și cooperarea noastră ce vizează contracararea ei.

Agenda privind combaterea terorismului vizează:

  • Identificarea vulnerabilităților și consolidarea capacității de anticipare a amenințărilor

Pentru a anticipa mai bine amenințările, precum și eventualele „unghiuri moarte”, statele membre ar trebui să se asigure că Centrul de situații și de analiză a informațiilor (INTCEN UE) se poate baza pe informații de înaltă calitate, care să permită sporirea gradului nostru de cunoaștere a situației. Ca parte a viitoarei propuneri privind reziliența infrastructurii critice, Comisia va institui misiuni de consiliere care să sprijine statele membre în efectuarea de evaluări ale riscurilor, pe baza experienței unui grup de consilieri UE specializați în măsuri de securitate ce vizează protecția. Cercetarea în domeniul securității va contribui la îmbunătățirea detectării timpurii a noilor amenințări, în timp ce prin investițiile în noile tehnologii Europa va putea fi cu un pas înainte în ceea ce privește combaterea terorismului.

  • Prevenirea atacurilor prin combaterea radicalizării

Pentru a contracara răspândirea online a ideologiilor extremiste, este important ca Parlamentul European și Consiliul să adopte de urgență normele privind eliminarea conținutului online cu caracter terorist. Comisia va sprijini, apoi, aplicarea acestora. Forumul UE pentru internet va elabora, în ceea ce privește materialele extremiste online, orientări privind moderarea conținutului accesibil publicului.

Promovarea incluziunii și oferirea de oportunități prin educație, cultură, tineret și sport pot contribui la consolidarea coeziunii societăților și la prevenirea radicalizării. Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea va contribui la consolidarea rezilienței comunităților.

Agenda se axează, de asemenea, pe consolidarea acțiunilor preventive din închisori, acordând o atenție deosebită reabilitării și reintegrării deținuților cu idei radicale, inclusiv după eliberarea lor. Pentru a disemina cunoștințele și expertiza privind prevenirea radicalizării, Comisia va propune înființarea unui centru de cunoștințe al UE din care să facă parte factori de decizie, practicieni și cercetători.

Recunoscând provocările specifice aferente luptătorilor teroriști străini și membrilor de familie ai acestora, Comisia va sprijini formarea și schimbul de cunoștințe pentru a ajuta statele membre să gestioneze întoarcerea acestora.[…]

[…] Citiți știrea completă accesând Website Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Informație și imagine preluate de la Reprezentanța Comisiei Europene în România.

 

 

Articole similare

Butonul înapoi la început