Știri

Oportunitate de parteneriat in cadrul programului „Europa pentru cetateni”. Masura 2.1. Infratire intre localitati

Municipalitatea Riebini (Letonia) dorește să se implice ca partener în proiecte la programul Europa pentru cetățeni, Măsura 2.1 Infrățire între localități (depuse la termenul limită din 1 septembrie 2016 sau la cele din anii următori). Subiectele preferate ar fi din domeniile agriculturii, culturii, muzicii, artelor tradiționale, sportului, în special activități de tineret și participare civică.

Posibilii parteneri interesaţi de cooperare sunt rugaţi să contacteze direct persoana indicată, în timp util.
www.riebini.lv
ilze.kudina@riebini.lv

Punctul Europa pentru cetățeni
E-mail: info@europapentrucetateni.eu
Web: www.europapentrucetateni.eu
www.facebook.com/europapentrucetateni
Tel / fax: 021 316 60 60

Articole similare

Butonul înapoi la început