Știri

Portalul mondial ( Global Gateway): prin strategia Uniunii Europene de dezvoltare a conexiunilor durabile la nivel mondial se vor mobiliza până la 300 de miliarde EUR

Ieri, 1 decembrie, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate lansează Portalul mondial (Global Gateway).

Ieri, 1 decembrie, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate lansează Portalul mondial (Global Gateway), noua strategie europeană menită să dezvolte conexiuni inteligente, curate și sigure în sectorul digital, al energiei și al transporturilor și să consolideze sistemele de sănătate, educație și cercetare din întreaga lume. Strategia promovează crearea unor conexiuni durabile și de încredere în beneficiul oamenilor și al planetei, pentru a face față celor mai presante provocări globale, de la schimbările climatice și protecția mediului la îmbunătățirea securității sanitare și stimularea competitivității și a lanțurilor de aprovizionare globale. Portalul mondial urmărește să mobilizeze, în perioada 2021-2027, investiții în valoare de până la 300 de miliarde EUR, care să sprijine o redresare durabilă la nivel mondial, ținând cont de nevoile partenerilor noștri și de interesele proprii ale UE.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Pandemia de COVID-19 a demonstrat cât de interconectată este lumea în care trăim. Ca parte a redresării mondiale, dorim să reconcepem modul în care conectăm lumea pentru a ne construi mai bine viitorul. Modelul european înseamnă investiții atât în infrastructura fizică, cât și în cea imaterială, înseamnă investiții durabile în domeniul digital, al climei și al energiei, al transporturilor, al sănătății, al educației și al cercetării, precum și într-un mediu favorabil care să garanteze condiții de concurență echitabile. Vom sprijini investițiile inteligente în infrastructuri de calitate, respectând cele mai înalte standarde sociale și de mediu, în concordanță cu valorile democratice ale UE și cu normele și standardele internaționale. Strategia „Portalul mondial” ilustrează modul în care Europa poate construi conexiuni mai reziliente cu restul lumii.”

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Josep Borrell a declarat: „Conexiunile dintre sectoarele esențiale contribuie la crearea unor comunități de interese comune și la consolidarea rezilienței lanțurilor noastre de aprovizionare. O Europă mai puternică pe scena mondială înseamnă un angajament hotărât față de partenerii noștri, ferm ancorat în principiile noastre fundamentale. Prin Strategia „Portalul mondial” ne reafirmăm viziunea referitoare la dezvoltarea unei rețele de conexiuni care trebuie să se bazeze pe standarde, norme și reglementări acceptate la nivel internațional, pentru a asigura condiții de concurență echitabile.”

UE a dovedit de-a lungul timpului că este un partener în care se poate avea încredere că va realiza proiecte durabile și de înaltă calitate, care vor asigura beneficii durabile pentru comunitățile locale, ținând seama atât de nevoile țărilor noastre partenere, cât și de interesele strategice ale Uniunii Europene. […]

[…] Citiți știrea completă accesând Website Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Informație și imagine preluate de la Reprezentanța Comisiei Europene în România.

 

Articole similare

Butonul înapoi la început