Știri

Precizări legate de Planul Național de Redresare și Reziliență

  • Nu există nicio dispoziție specifică în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) care să oblige autoritățile române să impună interzicerea încălzirii pe bază de lemne până în 2023.
  • Planul de redresare și reziliență al României cuprinde reforme și investiții privind sistemele de gestionare și de guvernanță ale pădurilor menite să abordeze problema exploatării forestiere ilegale intensive a pădurilor din România, din cauza căreia asistăm la o reducere a absorbției naturale de carbon de către păduri, la pierderea semnificativă a biodiversității și la o creștere a riscurilor de dezastre (componenta „Păduri și protecția biodiversității”).
  • În mod similar, reforma privind decarbonizarea sectorului de încălzire-răcire asigură sustenabilitatea și trasabilitatea biomasei, pentru a preveni orice impact negativ al utilizării bioenergiei asupra biodiversității și pădurilor și pentru a diversifica mixul energetic utilizat, pe lângă biomasa forestieră, pentru încălzire și răcire. (Componenta „energie”)
  • Acestea fiind spuse, o nouă strategie națională pentru păduri și legislația secundară ulterioară vor stabili criterii de durabilitate pentru biomasa forestieră utilizată în scopuri energetice și vor include acțiuni specifice de combatere a exploatării forestiere ilegale și de îmbunătățire a gestionării pădurilor. Se preconizează că un sistem informatic integrat (care va include SUMAL – sistemul românesc de urmărire a materialelor lemnoase) va monitoriza obligațiile legale referitoare la recoltarea lemnului, regenerarea în timp util a pădurilor, sănătatea pădurilor, starea de conservare a habitatelor forestiere, impactul schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice a diferitelor ecosisteme forestiere.
  • De asemenea, trebuie remarcat faptul că planul include măsuri de eficiență energetică pentru clădirile private/publice, cu obiectivul de a se realiza cel puțin o renovare la nivel mediu, reducându-se astfel consumul de energie pentru încălzire cu cel puțin 50 %. În plus, planul include investiții în centrale de cogenerare de înaltă eficiență pentru sistemele de termoficare. Mai mult, se preconizează că rețeaua de distribuție a gazelor care va permite transportul hidrogenului verde în regiunea Oltenia va înlocui combustibilii solizi și biomasa, care se utilizează în prezent pentru încălzirea locuințelor, apa caldă menajeră și gătit. 

[…] Citiți știrea completă accesând Website Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Informație și imagine preluate de la Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Articole similare

Butonul înapoi la început