Știri

Prelungire termen înscriere concurs de proiecte de afaceri Youth Business School 2021

Noul termen limită pentru înscrierea în concurs este 29.11.2021.

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție regulamentul de mai jos, pentru a afla toate detaliile despre desfășurare. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să le trimiteți la adresa de email europedirect@adrnordest.ro.

Vă dorim mult succes!

Descarcă de aici Formular inscriere 2021

REGULAMENT

Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est împreună cu structura gazdă, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, vă invită să participați la concursul online de proiecte de afaceri „Școala de afaceri pentru tineri/Youth Business School”, Ediția a IX-a 2021, o inițiativă dedicată elevilor în vârstă de peste  12 ani, de gimnaziu și liceu, din județul Neamț. Concursul se va derula în perioada iunie – noiembrie 2021, cu mențiunea că termenele propuse în cadrul prezentului regulament se pot modifica în funcție de evoluția înscrierilor. Orice modificare va fi anunțată pe pagina de Facebook și pe website-ul centrului, unde veți găsi versiunea actualizată a prezentului regulament.

Această ediție va aborda tema „green and digital business”, în acord cu prioritățile Comisiei Europene, „Un pact ecologic european” și „O Europă pregătită pentru era digitală”, printr-o inițiativă adecvată la nevoile regionale, adresând nevoia de educație ecologică, alfabetizare digitală, dar și stimularea mediului de afaceri prin educația antreprenorială timpurie; evenimentul va avea loc cu concursul rețelelor europene Enterprise Europe Network, EURES și a altor centre EUROPE DIRECT din regiune.

Astfel, proiectele de afaceri pot aborda una din cele două direcții:

1. Digitalizare/tehnologie: proiectele din această categorie trebuie să pună accent pe componenta digitală (TIC și mediul online); pot fi, spre exemplu, afaceri legate de platformele de socializare sau cu focus pe domeniile TIC.

2. Protecția mediului, ecologie, sustenabilitate, antreprenoriat verde: proiectele din această categorie trebuie să pună accent pe ideea de sustenabilitate, reutilizarea resurselor, produse organice, etc. O întreprindere verde pornește de la început ca o afacere sustenabilă, care are ca scop principal crearea unui produs/serviciu care este benefic mediului înconjurător.

Context și obiective

Evenimentul are ca obiective:

  1.      Instruirea elevilor în vederea aprofundării posibilității de a întemeia o afacere proprie, ca alternativă la angajare;
  2.      Stimularea rezolvării problemei șomajului prin ocuparea forței de muncă în viitor, începând cu insuflarea spiritului antreprenorial în rândul elevilor; 
  3.      Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul publicului tânăr, care se pregătește să activeze în mediul de afaceri, contribuind astfel la valorificarea oportunităților din plan local și la bunăstarea comunității.

Ajuns la cea de-a IX-a ediție, evenimentul se bucură de popularitate în cadrul instituțiilor de învățământ și în rândul publicului nemțean, devenind un eveniment cu tradiție, care asigură continuitatea prezenței și implicării Centrului EUROPE DIRECT Nord-Est în educația antreprenorială a tineretului.

Concursul va avea două secțiuni:

  1.               Învățământ gimnazial
  2.               Învățământ liceal

Cine poate participa?

Elevi cu vârsta de peste 12 ani, din ciclul gimnazial (cls. V – VIII) și liceal (cls. IX – XII), din județul Neamț, coordonați de către cadre didactice.

Premii

Premiile se vor acorda pentru fiecare secțiune în parte (gimnaziu și liceu). Clasamentul se va decide în funcție de popularitatea clipurilor de prezentare a proiectelor de afaceri, obținută pe pagina de Facebook Europe Direct Nord-Est. Menționăm că fiecare concurent în parte este responsabil cu promovarea clipului său. Centrul Europe Direct Nord-Est se delimitează de orice acțiune de promovare. Astfel, după încheierea perioadei de votare online, se vor stabili Top premiile publicului – gimnaziu și, respectiv, Top premiile publicului – liceu.

 

Cum se va desfășura?

Calendar activități:

Data

Etapă

14.06.2021

 

 

 

Youth Business School – Lansarea concursului de proiecte de afaceri

Perioada 14.06.2021

– 29.11.2021

În această perioadă, participanții elaborează materialele pentru concurs, constând în: clip de prezentare a planului de afaceri + plan de afaceri  sub forma de prezentare PPT (opțional)

Termen limită înscriere concurs 29.11.2021 

Până la această dată inclusiv, profesorii coordonatori trimit materialele pentru concurs: clip de prezentare (obligatoriu)+ formular înscriere (obligatoriu) + plan de afaceri sau prezentare PPT (opțional), la adresa email europedirect@adrnordest.ro

6.12.2021

Publicarea clipurilor pe pagina de Facebook a centrului, în ordinea primirii acestora. Clipurile de prezentare a proiectelor de afaceri sunt publicate pe pagina de Facebook Europe Direct Nord-Est, sub formă de postări individuale.

Perioada 7 – 9.12.2021

Votare online

Clipurile vor fi votate de către vizitatorii paginii, pentru premiile publicului, prin „îmi place”, „comentează” și „distribuie”. Data limită în care publicul își poate exprima preferințele este 09.12.2021, ora 14.00.

Important: fiecare concurent este responsabil cu promovarea clipului său. Centrul Europe Direct Nord-Est se delimitează de orice acțiune de promovare. Clasamentul pentru premiul publicului se va face în funcție de indicatorul „impact” al postării.

 10.12.2021

Publicarea pe pagina de Facebook Europe Direct Nord-Est  și expedierea prin email către profesorii coordonatori a rezultatelor concursului, respectiv:

Top premiile publicului – gimnaziu 

Top premiile publicului – liceu

 

Etape și condiții de participare:

Etapa I – Lansarea concursului Youth Business School, în data de 14.06.2021

Etapa II – Individual sau echipe de câte doi elevi, coordonate de către un cadru didactic, elaborează proiecte de afaceri, constând într-o prezentare sub formă de videoclip înregistrat, de maxim 5 minute, însoțită (opțional) de un plan de afacere (de maxim 10 pagini în format ppt) Profesorul coordonator va înscrie echipele prin completarea și trimiterea Formular inscriere 2021 către europedirect@adrnordest.ro, împreună cu planul de business sub formă de document .ppt și clipul de prezentareTermen limită înscriere materiale: 29.11.2021. Menționăm că trimiterea videoclipului se va face exclusiv prin  https://wetransfer.com

Notă: nu se admit echipe formate din mai mult de doi membri. Participantul individual sau echipa de câte doi vor fi coordonate de câte un singur cadru didactic. Nu se admit în concurs proiecte fără avizarea unui cadru didactic, care coordonează întreg demersul. Comunicarea se face exclusiv între cadrul didactic și organizator.

Etapa III:

Premiile: Prezentările proiectelor de afaceri – clipuri, vor fi publicate pe pagina de Facebook Europe Direct Nord-Est, sub formă de postări individuale. Acestea vor fi votate de către vizitatorii paginii, pentru premiile publicului, prin „îmi place”, „comentează” și „distribuie”. 

Data limită în care publicul își poate exprima preferințele este 09.12.2021, ora 14.00.

Important: fiecare concurent este responsabil cu promovarea clipului său. EUROPE DIRECT Nord-Est se delimitează de orice acțiune de promovare.

IMPORTANT: Toți participanții (elevi și profesori coordonatori) la Youth Business School vor fi recompensați cu diplome și premii sub formă de materiale promoționale. 

Note:

–       Ne rezervăm dreptul de a face modificări ale prezentului regulament, în funcție de numărul de înscrieri. Versiunea actualizată a regulamentului va fi publicată pe website și pagina noastră de Facebook

–       Nu se percepe taxă de participare;

–       Toți participanții (elevi și cadre didactice) primesc diplome de participare.

Condiții pentru participarea la concurs:

–       Prin înscrierea la concurs, participanții recunosc că au citit, au înțeles și sunt de acord cu prezentul regulament. De asemenea, prin înscrierea în concurs, participanții sunt de acord cu publicarea pe pagina de facebook.com/CentrulEuropeDirectNordEst a datelor necesare pentru buna desfășurare a activității: nume, prenume, clasa, școala, profesor coordonator în vederea atribuirii corecte a proiectului de afaceri cu care s-au înscris.

–       După ce trimit e-mailul de înscriere, participanții vor primi un e-mail de confirmare. Numai din acel moment, aceștia sunt considerați ca fiind participanți la „Youth Business School”.

 

Pentru înscrieri și informații suplimentare, vă rugăm contactați:

Alexandra Albu

Consilier de Comunicare EUROPE DIRECT Nord-Est

E-mail: europedirect@adrnordest.ro

 

Pentru informații despre edițiile anterioare, accesați facebook.com/CentrulEuropeDirectNordEst

 

 

Articole similare

Butonul înapoi la început