Știri

Premiul „Capitalele europene ale incluziunii și diversității”

Egalitatea și diversitatea sunt o prioritate principală pentru Comisia Europeană. Pentru a combate discriminarea și a promova societăți mai echitabile, Comisia a adoptat o abordare proactivă, cu planuri de acțiune și măsuri specifice.

Ca parte a eforturilor actuale de a-și respecta angajamentele de promovare a unor societăți mai incluzive și echitabile în Europa, Comisia lansează Premiul „Capitalele europene ale incluziunii și diversității”. Această nouă inițiativă completează Luna Europeană a Diversității care se desfășoară anual și care sensibilizează cu privire la importanța diversității și incluziunii la locul de muncă și în societățile noastre.

Premiul recunoaște munca depusă de municipii, orașe sau regiuni în Europa pentru promovarea incluziunii și crearea de societăți fără discriminare.

La premiu se pot înscrie autorități locale, acesta reprezentând o șansă de a arăta lumii ce fac aceste „capitale ale incluziunii” pentru a crea spații mai diverse și incluzive pentru cetățenii lor.

Vă puteți depune cererea de înscriere până la data de 15 februarie 2022, ora 12.00 CET. Ceremonia de premiere va avea loc în 28 aprilie 2022.

https://eudiversity2022.eu/ro/

Mai multe informații cu privire la regulament și procesul de înscriere

 

 

Articole similare

Butonul înapoi la început