Știri

Raportul Eurostat prezintă progresele înregistrate de UE în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă

Eurostat, Oficiul pentru statistică al Uniunii Europene, a publicat ieri, 24 mai, „Dezvoltarea durabilă în Uniunea Europeană – Raport de monitorizare privind progresele înregistrate în direcția îndeplinirii ODD în contextul UE, ediția 2023”, care oferă, prin intermediul unor date statistice, o imagine de ansamblu asupra progreselor înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) în UE. Raportul este publicat împreună cu pachetul de primăvară al semestrului european, pentru a spori relevanța acestuia pentru politici și a îndeplini astfel angajamentul actualei Comisii de a integra ODD în semestrul european, sarcină încredințată comisarului Gentiloni.

Raportul arată că UE a înregistrat progrese în direcția îndeplinirii majorității obiectivelor în ultimii cinci ani, în conformitate cu prioritățile Comisiei în domenii esențiale de politică, cum ar fi Pactul verde europeanAl 8-lea program de acțiune pentru mediu și Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale. Datele arată că UE a înregistrat progrese semnificative în direcția multor obiective socioeconomice, în timp ce în domeniul mediului se preconizează că progresele vor fi mai substanțiale pe măsură ce statele membre vor pune în aplicare obiectivele ambițioase ale Pactului verde european.

[…] Citiți știrea completă accesând Website-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Articole similare

Butonul înapoi la început