Știri

Rezultate Youth Business School

Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est împreună cu structura gazdă, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, au organizat concursul de proiecte de afaceri online „Youth Business School”, ediția a VIII-a, 2020, o inițiativă de educație antreprenorială dedicată elevilor de gimnaziu și liceu, cu vârsta de peste 12 ani, din județul Neamț. Evenimentul a avut ca scop formarea elevilor pe termen lung pentru a aprofunda posibilitatea începerii propriei afaceri, ca alternativă la angajare și pentru a stimula rezolvarea problemei șomajului, începând cu insuflarea antreprenoriatului în rândul acestora.

Ediția din acest an a avut două secțiuni, gimnaziu și liceu, reunind un număr de 36 de elevi și 8 profesori înscriși în concurs, cu 22 de proiecte, cu teme diverse, de la afaceri online, platforme de cursuri online, până la afaceri sociale și durabile: produse ecologice, mobilitate ecologică. Concurenții au prezentat proiectele antreprenoriale sub formă de videoclipuri de prezentare, însoțite de planuri de afaceri. Videoclipurile au fost postate pe pagina de Facebook a centrului Europe Direct, unde au fost votate de public pentru premiul de popularitate. În plus, au fost acordate premiile juriului, cu ajutorul experților din Enterprise Europe Network și Rubik Hub Piatra Neamt, care au evaluat calitatea proiectelor din competiție.

Organizarea acestui eveniment se bazează pe faptul că, într-una dintre cele mai sărace regiuni ale Europei, este necesar să se abordeze problema echității sociale și a dorinței legitime de prosperitate, concentrându-se pe probleme care ar putea contribui într-un mod probabil, imediat și decisiv la bunăstarea populației. De aceea am comunicat despre preocuparea reală a Uniunii Europene pentru creșterea economică, reducerea sărăciei și inegalitățile, transpuse în măsuri, programe, politici și sprijin concret, în special pentru antreprenoriat, întreprinderi noi și IMM-uri. Această măsură se datorează faptului că tinerii sunt categoria cea mai afectată de criza locurilor de muncă. În plus, modulul YBS subscrie și la eforturi sporite (educație și sprijin financiar) în ceea ce privește start-up-urile. De asemenea, în timpul schimbului de informații cu profesorii și tinerii, am pus accentul pe prezentarea oportunităților oferite de comunitatea europeană, în domeniul carierei, educației, formării, antreprenoriatului, voluntariatului, mobilității (de exemplu, inițiativa tinerilor, Corpul european de solidaritate).

Această inițiativă, cu opt ani de tradiție în mediul școlar regional, își propune să dezvolte cultura antreprenorială în rândul tinerilor, care se pregătesc să activeze în mediul de afaceri, contribuind astfel la valorificarea oportunităților locale și la bunăstarea comunității.

Articole similare

Butonul înapoi la început