Știri

UE investește 6,2 miliarde EUR în infrastructuri de transport sustenabile, sigure și eficiente

UE investește 6,2 miliarde EUR în infrastructuri de transport sustenabile, sigure și eficiente.

Comisia a selectat 107 proiecte de infrastructură de transport care să primească granturi UE în valoare de peste 6 miliarde EUR din partea Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) – instrumentul UE pentru investiții strategice în infrastructura de transport. Peste 80 % din această finanțare va sprijini proiecte care asigură o rețea mai eficientă, mai ecologică și mai inteligentă de căi ferate, de căi navigabile interioare și de rute maritime de-a lungul rețelei transeuropene de transport (TEN-T). În plus, proiectele vor consolida culoarele de solidaritate UE-Ucraina, instituite pentru a facilita exporturile și importurile Ucrainei.

Principalele conexiuni feroviare transfrontaliere aflate de-a lungul rețelei centrale TEN-T au fost de asemenea considerate prioritare pentru finanțare. Printre acestea se numără, în special, tunelul de bază Brenner (care leagă Italia și Austria), Rail Baltica (care leagă cele trei state baltice și Polonia cu restul Europei), precum și tronsonul transfrontalier dintre Germania și Țările de Jos (Emmerich-Oberhausen) – pentru a menționa doar câteva.

Porturile maritime din Irlanda, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Țările de Jos și Polonia vor primi finanțare pentru dezvoltarea alimentării cu energie electrică de la mal în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de navele aflate la cheu.

[…] Citiți știrea completă accesând Website-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Articole similare

Butonul înapoi la început