Evenimente

Conferința Europeană „Educația Viitorului – Teach for Future”

În data de 17 decembrie 2020,  a avut loc cea de-a treia ediție a Conferinței Europene Educația Viitorului – Teach for Future, organizată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est prin Centrul Europe Direct Nord-Est și Centrul Regional de Studii Nord-Est, în parteneriat cu Asociația Europeană de Educație Digitală DLEARN din Bruxelles, ca răspuns la criza din domeniul educației, pe fondul pandemiei COVID-19, într-un efort colaborativ către regândirea priorităților din educație și integrarea unor noi instrumente, metode și abordări în procesul educațional, în învățământul formal, dar și în învățarea pe tot parcursul vieții. 

Evenimentul a reunit peste 130 de participanți, cadre didactice, formatori, reprezentanți ai unor centre de formare profesională, organizații și reprezentanți ai autorităților publice din sectorul educației. Au participat reprezentanți din mai multe state membre UE – Italia, Spania, Bulgaria, Suedia, Grecia, Olanda, Ungaria, dar și state din afara spațiului comunitar, precum Serbia, Turcia și Pakistan. Din România, au participat Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Casa Corpului Didactic Neamț, precum și reprezentanți din județele Botoșani, Suceava, Vaslui și Iași – Regiunea Nord-Est România, dar și din județul Argeș. 

Panelul conferinței a fost constituit din reprezentanți ai administrației publice, institute de cercetare, organizații de sprijin și profesioniști din domeniul educației, împreună cu reprezentanți ai sectorului privat, furnizori de programe de formare profesională și educatie, care au prezentat metode creative de integrare a educației digitale și la distanță, și au furnizat exemple de bună practică pentru modul în care se pot construi structuri care să asigure învățarea la toate vârstele. 

În deschidere, Dna Roxana Șlemco, Director al Centrului Regional de Studii Nord-Est, organizatorul principal si moderatorul acestui eveniment a stabilit cadrul general și obiectivele acestei inițiative, apoi Dl Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est a rostit cuvântul de bun-venit și a transmis sprijinul și deschiderea ADR Nord-Est către colaborări cu părți interesate din educație.În continuare, au susținut prezentări lectorii: Dl Gianluca Coppola, Președinte al Asociației Europene pentru Educație Digitală DLEARN, din Bruxelles; Dna Svetlana Belic Malinic, Director Academic în cadrul Institutului pentru Educație Contemporană LINK Educațional Alliance din Serbia; Dl Carlos Ongallo, Director EBS Business School, Spania; Dl Prof. univ. dr. Adrian Iftene, Decan al Facultății de Informatică, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Dl Mihai Obreja, Inspector Școlar General în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Neamț; Dl Petyo Budakov, Budakov Films din Bulgaria; Dna Irina Iosipescu, Director Direcția Juridică și Resurse Umane, ADR Nord-Est. În încheierea evenimentului, au fost prezentate o serie de proiecte europene, implementate de organizații din România, Ungaria, Spania și Bulgaria, prin programul Erasmus Plus, vizând educația digitală și la distanță.

În contextul celei  de-a  Patra  Revoluţii Industriale, noi concepte sunt incluse în strategiile de dezvoltare a educației, iar cetățenii europeni trebuie pregătiți pentru viitor prin educație și competențe. România și Regiunea de Nord-Est trebuie să adopte acest salt calitativ în cel mai scurt timp și în cunoștință de cauză și să își alinieze strategiile din educație, formare și învățământ la noile standarde și tendințe europene. Conform orientărilor politice ale Comisiei von der Leyen și priorității denumite „O Europă pregătită pentru era digitală”, trebuie diseminate și folosite toate instrumentele și fondurile U.E. pentru a reduce dezechilibrele geografice, a elimina barierele din calea învățării și a îmbunătăți accesul la o educație de calitate. Cultura educației trebuie să se reorienteze în diecția învățării pe tot parcursul vieții și se cere o actualizare a planului de acțiune pentru educația digitală a tinerilor și a adulților, într-un spațiu european comun al educației. Alfabetizarea digitală trebuie să fie o prioritate în strategia de dezvoltare a educației și în demersul de combatere eficientă a fenomenului dezinformării. Mobilitatea, schimburile de experiență, parteneriatele strategice continuă să fie valorizate, în contextul triplării bugetului destinat programului Erasmus+, în cadrul noului buget pe termen lung.

Conferința Europeană Educația Viitorului – Teach for Future a constituit un exemplu de colaborare pe paliere multiple ale aceluiași domeniu, o reuniune a părților interesate dincolo de granițe de orice fel, în virtutea unui interes comun, și anume acela de a crea un cadru strategic de urmat, într-un spațiu european dedicat educației, pentru ieșirea din criză a acestui domeniu prioritar pentru o scoietate stabilă și prosperă.

 

Articole similare

Vizualizați și
Închide
Butonul înapoi la început