Evenimente

Conferința Regională Online „Turismul Regiunii Nord-Est în dificultate – Parteneriate locale pentru dezvoltare sustenabilă și promovare”

Joi, 19 noiembrie 2020, a avut loc Conferința Regională Online „Turismul Regiunii Nord-Est în dificultate – Parteneriate locale pentru dezvoltare sustenabilă și promovare”, organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin intermediul Centrului Europe Direct Nord-Est, sub egida inițiativei de promovare regională, Descoperă Nord-Est, cu scopul conturării unor direcții strategice și inovative în vederea relansării sectorului turismului, în urma crizei pandemice. 

Evenimentul a reunit 70 de persoane, reprezentanți din mediul public și privat, din cele șase județe ale Regiunii Nord-Est: Grupul de Lucru Regional „Descoperă Nord-Est”, compus din asociațiile de promovare și dezvoltare turistică și centre naționale de informare și promovare turistică, respectiv: Asociația „Ținutul Zimbrului; APDT „Valea Ozanei” din județul Neamț; Asociația MONTPESA din județul Bacău; Asociatia pentru Turism Bucovina, Asociația de Ecoturism Țara Dornelor (AETD) și Asociația pentru Promovarea Văii Șomuzului din județul Suceava; Asociaţia de Management al Destinaţiei Turistice Iaşi, precum și CNIPT Neamț, Iași, Suceava, Botoșani, Vaslui și Bacău; reprezentanți ai Aeroportului Internațional Iași și ai Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău; autorități publice (consilii județene și UAT), reprezentanți din mediul universitar, Grupuri de Acțiune Locală; Centrele Europe Direct Botoșani, Bacău și Valea Trotușului-Comănești; specialiști, companii, tur operatori, agenții de turism, pensiuni – părți interesate, angajate în demersul de a extinde permanent grupul regional de lucru în domeniul turismului, cu scopul de a crea cadrul și de a oferi informațiile necesare pentru dezvoltarea strategică a domeniului turismului în Regiunea Nord-Est. 

În contextul crizei puternice pe fondul pandemiei, turismul este unul din sectoarele cele mai afectate, având nevoie acută de soluții și reorientare strategică, pentru revenirea din colaps și adaptarea la noul context. Pornind de la această premisă, în  cadrul conferinței, s-a discutat cu precădere despre impactul crizei pandemice asupra turismului și managementul acestei situații; s-au prezentat exemple de bune practici, strategii integrate de dezvoltare și promovare a turismului regional sustenabil, precum și initiative de conturare a unui brand regional și a unor noi produse turistice, circuite tematice regionale și direcții de dezvoltare. O atenție deosebită s-a acordat informațiilor referitoare la susținerea europeană, prin intermediul programelor de finanțare, al inițiativelor și măsurilor specifice întreprinse în vederea revitalizării turismului. Astfel, echipa ADR Nord-Est a susținut o prezentare pe tema „Turismul – domeniu prioritar în Strategia de Specializare Inteligentă și orientările privind noua perioadă de programare a fondurilor europene 2021-2027” și a oferit exemple de proiecte inovative în turism și finanțarea acestora din Axa 1 a Programului Operațional Regional, precum și informații orientative privind alocările financiare Axa 6 – O regiune atractivă.

Evenimentul s-a bucurat de susținerea și implicarea unor lectori importanți, precum: Dl Vasile Asandei, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est; Dna Roxana Șlemco, Director Centrul Regional de Studii Nord-Est, ADR Nord-Est; Dl Nicu Apostol, Vicepreședinte al Asociației Agențiilor de Incoming din România; Dl Lect. univ. dr. Mihai Bulai, Prodecan Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Dna Chiara Dall’Aglio, Responsabil Promovare Integrată și Turism, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sviluppumbria, Italia; Dna Carmen Chașovschi, Conf. univ. dr. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava ; Dna Oana Ciobotaru, Expert Birou Plan și Parteneriat Regional, din cadrul ADR Nord-Est și Dna Cosmina Moscalu, Expert Birou Gestionare RIS3. 

 

Articole similare

Vizualizați și
Închide
Butonul înapoi la început